Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 3

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - liên kết tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Lớp 5 - kết nối tri thức

Lớp 5 - Chân trời sáng tạo

Lớp 5 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 5

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh 6

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - kết nối tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Lớp 9 - liên kết tri thức

Lớp 9 - Chân trời sáng tạo

Lớp 9 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - kết nối tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Lớp 12 - liên kết tri thức

Lớp 12 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 12 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

thầy giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


Cho điểm (I) và một trong những thực (k e 0). Phép trở thành hình đổi thay mỗi điểm (M) thành điểm (M") thế nào cho (overrightarrow IM" = k.overrightarrow IM ) được call là phép vị tự trung ương (I) tỉ số (k).

Bạn đang xem: Phép vị tự tỉ số k

Kí hiệu (V_left( I;k ight)).


2. Tính chất

- nếu như $V_left( I;k ight)left( M ight) = M",V_left( I;k ight)left( N ight) = N"$ thì $overrightarrow M"N" = koverrightarrow MN $ cùng $M"N" = left| k ight|MN$

- Phép vị trường đoản cú tỉ số (k) biến tía điểm thẳng mặt hàng thành tía điểm với bảo toàn sản phẩm công nghệ tự giữa tía điểm đó.

- phát triển thành một con đường thẳng thành con đường thẳng thành một con đường thẳng tuy nhiên song hoặc trùng với đường thẳng đã cho, trở thành tia thành tia, trở thành đoạn thẳng thành đoạn thẳng.

- biến hóa một tam giác thành tam giác đồng dạng cùng với tam giác vẫn cho, biến hóa góc thành góc bằng nó.

Xem thêm: Cách đấu phao điện vào máy bơm nước an toàn tuyệt đối, cách đấu phao điện bơm nước an toàn tuyệt đối

- đổi thay đường tròn có bán kính (R) thành đường tròn có nửa đường kính $left| k ight|R$


3. Biểu thức tọa độ

4. Trung ương vị từ bỏ của hai tuyến phố tròn

Định lí: Với hai tuyến phố tròn bất kì luôn có một phép vị tự biến chuyển đường tròn này thành đường tròn kia.

Tâm của phép vị trường đoản cú này được điện thoại tư vấn là trung ương vị trường đoản cú của hai tuyến phố tròn.

Cho hai tuyến đường tròn $left( I;R ight)$ cùng $left( I";R" ight)$

- ví như $I equiv I"$ thì những phép vị từ bỏ $V_left( I; pm fracR"R ight)$ biến đổi $left( I;R ight)$ thành $left( I";R" ight)$.

- trường hợp $I e I"$ cùng $R e R"$ thì những phép vị trường đoản cú $V_left( O;fracR"R ight)$ và $V_left( O_1; - fracR"R ight)$ thay đổi $left( I;R ight)$ thành $left( I";R" ight)$. Ta hotline $O$ là trung ương vị tự xung quanh còn $O_1$ là tâm vị tự vào của hai tuyến phố tròn.

*

Nếu $I e I"$ cùng $R = R"$ thì tất cả $V_left( O_1; - 1 ight)$ thay đổi $left( I;R ight)$ thành $left( I";R" ight)$

*

*

Đồng ý sử dụng cookie

công ty chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hóa và cải thiện trải nghiệm của bạn trên website của cửa hàng chúng tôi cũng như để cung cấp cho bạn các quảng cáo có liên quan. Để hiểu biết thêm thông tin, hãy nhấp vào "Tìm đọc thêm" để đánh giá các phương thức thu thập tài liệu của chúng tôi.

Để hiểu biết thêm thông tin, hãy nhấp vào "Tìm phát âm thêm" để đánh giá các phương thức thu thập dữ liệu của chúng tôi.